Otwarty konkurs ofert - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/193/21 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 17 listopada 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

https://www.pulawy.eu/artykuly/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publiczn,43503.htm

Powrót na początek strony