Bezpieczny dojazd do Grupa Azoty Arena

Informujemy, że wniosek o wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na ul. Lubelskiej polegający na wydzieleniu lewoskrętu do hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena został rozpatrzony pozytywnie
W dniu 22.11.2021r do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie skierowane zostało pismo z prośbą o zmianę organizacji ruchu w ul. Lubelskiej, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przepustowość drogi dla pojazdów jadących w kierunku Lublina (na wprost)
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy oficjalne pismo informujące o wyrażeniu zgody na zmianę organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 874, ul. Lubelska w Puławach, polegającej na wydzieleniu pasa do lewoskrętu na parking, przy hali widowiskowo-sportowej Grupa Azoty Arena
Cieszymy się, że dzięki wspólnym staraniom Paweł Maj - Prezydent Miasta Puławy i MOSiR Puławy wjazd do hali widowiskowo-sportowej #GrupaAzotyArena dla kibiców i uczestników eventów będzie prawidłowy i bezpieczny
pismozUrzeduMarszalkowskiegoowyrazeniuzgodynalewoskretdoGrupaAzotyArena.jpg
Powrót na początek strony