Przedłużenie zasad bezpieczeństwa do 25 kwietnia (z wyjątkami) - aktualizacja z dnia 16.04.2021r

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021r zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wszystkie dotychczasowe obostrzenia zostały prolongowane do dnia 3 maja 2021r.

W zakresie działalności sportowej utrzymano dotychczasowe grupy dodając jednocześnie dzieci i młodzież uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.

Prowadzenie przez podmioty działalności obiektów sportowych jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

1)    działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób

Obiekty sportowe, bez limitu uczestników będą dostępne dla:

- zawodników sportu zawodowego

- zawodników pobierających stypendia sportowe

- członków kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej

- zawodników ligi zawodowej

- zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych

- dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy

Osoby niezaliczające się do w/w grup będą mogły korzystać z obiektów sportowych na otwartym powietrzu.

UWAGA! Pływalnia kryta MOSiR czynna wyłącznie dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu korzystania z A. Urbaniakiem - tel. 81 458 62 62 (poniedziałek-piątek, godz. 7.00-15.00)

Do Hotelu Olimpic zapraszamy osoby o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 08.04.2021r (Dziennik Ustaw, pozycja 654). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy recepcji - tel. 81 458 62 30

Treść Rozporządzenia Rady Ministrów……..

Powrót na początek strony