Wypożyczalnia rowerów regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  ROWERÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PUŁAWACH


 

1.  Wypożyczane rowery są własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
2.  Rowery są wyposażone w linkę zabezpieczającą, oświetlenie, oświetlenie odblaskowe tylne, błotniki, bagażnik i dzwonek : na życzenie Klienta
     dodatkowo  w pompkę, zestaw kluczy i dętkę.
3.  Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
4.  Aby wypożyczyć rower należy:
     - przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem,
     - być osobą pełnoletnią i trzeźwą,
     - podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków  wypożyczalni,
     - wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru,
     - wnieść opłatę za wypożyczenie roweru.
5.  Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.
6.  Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim .
7.  Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie
     korzystania z wypożyczalni rowerów.
8.  W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą za pomocą dostarczonej linki z kluczykiem.
9.  Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
10. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży
      przedstawić w MOSiR Puławy.
11. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego  roweru lub jego naprawy.
12. Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
13. Opłatę za wynajem roweru pobieramy z góry.
14. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 100 zł.
15. Na czas wypożyczenia zatrzymujemy kaucję i sporządzamy umowę .
16. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
17. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
18. Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.