Regulamin

W rajdach rowerowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu rajdu potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności. 

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu. 
 • Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim. 
 • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.
 • Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi.
 • Każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.).
 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.
 • Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
 • W trakcie postoju nie wolno tarasować drogi.
 • Jadąc rzędem, należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami, a przy zjazdach od 15 do 30 m.
 • W kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami.
 • Każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask lub jasną czapeczkę z daszkiem, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność oraz niewielką ilość pieniędzy.
 • Wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego oraz aparatu fotograficznego.
 • W trakcie rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.
 • Uczestnictwo w rajdzie na koszt i ryzyko uczestników.
 • Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu.
 • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczeniu z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.
 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 • Uczestnicy rajdu są objęci ubezpieczeniem NW.

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.