Minister Skarbu Państwa - Pan Włodzimierz Karpiński – na 90-leciu KS ,,Wisła” Puławy

 Minister Skarbu Państwa  - Pan Włodzimierz Karpiński – na 90-leciu KS ,,Wisła” Puławy