Żółty szlak rowerowy

Puławy - Osiny - Sielce - Końskowola - Młynki - Puławy

Charakterystyka szlaku :

stopień trudności szlaku - średni

długość szlaku - ok. 28 km

ilość wzniesień - bardzo mała

nawierzchnia utwardzona - ok. 65% długości

Żóltemu szlakowi rowerowemu towarzyszy na blisko połowie jego trasy rzeka Kurówka. A jego trasa przebiega głównie wśród pól i lasów. Trasa szlaku prowadzi w większości drogami asfaltowymi, wśród pól i lasów z dala od większych skupisk ludzkich. Na trasie szlaku znajduje się Końskowola , której mieszkańcy trudnią się głównie rolnictwem , sadownictwem a przede wszystkim kwiaciarstwem - uprawą róż. Trasa żółtego szlaku rowerowego pozbawiona jest większych wzniesień, i nie wymaga większego wysiłku fizycznego.


Początek i koniec trasy:

Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach , ul. Hauke-Bosaka 1 /na terenie obiektu istnieje możliwość urządzenia ogniska/.

Ciekawe miejsca :

Puławy

  • Zakłady Azotowe Puławy S.A.
  • Pomnik Bohaterów II Wojny Światowej
Osiny
  • Pozostałość XVIII zespołu dworskiego
Końskowola
  • Kościół parafialny pochodzący z 1624r
  • Szpitalny kościół ś.w. Anny z 1613r
  • Ratusz z 1775r - obecnie remiza strażacka
  • Zespół folwarczny z XIX wieku
  • Słynne plantacje róż i krzewów ozdobnych

Możliwość wypoczynku i zorganizowania ogniska:

Na zakończenia rajdu przewidziane jest ognisko integracyjne połączone z pieczeniem kiełbasek / na koszt uczestników/.


Przebieg szlaku

Żółty szlak rowerowy rozpoczyna swój początek przy bramie stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach, przy ul.Hauke - Bossaka. Jego początkowy przebieg jest identyczny z przebiegiem niebieskiego szlaku rowerowego. Prowadzi ulicami Kusocińskiego i Prusa do ścieżki rowerowej prowadzącej do Zakładów Azotowych S.A Puławy. Po przejechaniu około dwóch kilometrów asfaltową ścieżka rowerową - przebiegającą przez Las Miejski - przecinamy ulicę Długą i wjeżdżamy na drogę gruntową prowadzącą w stronę rzeki Kurówki. Przejeżdżając kładką nad jazem już na początku trasy spotykam rzekę , która będzie nam towarzyszyć aż do końca wyprawy. Za jazem skręcamy w prawo i jedziemy ścieżką w stronę torów kolejowych trasy Lublin - Warszawa. Przejeżdżamy lub przechodzimy pod torami kolejowymi i dalej jedziemy asfaltową szosą do najbliższego skrzyżowania. Przez skrzyżowanie jedziemy na wprost zgodnie z oznaczeniem szlaku ,żegnając się z niebieskim szlakiem rowerowym , którego trasa prowadzi w lewo. Po przejechaniu kilkuset metrów przejeżdżamy przez odnogę rzeki Kurówka i skręcamy w prawo obok parkingu przed Zakładami Azotowymi. Po dojechaniu do najbliższego skrzyżowania jedziemy około czterysta metrów dalej, mijając odchodzącą w lewo drogę do dyrekcji Zakładów Azotowych po lewej stronie mijamy pomnik poświęcony Bohaterom II Wojny Światowej i za pomnikiem skręcamy w lewo . Tu ponownie spotykamy się z oznakowaniem niebieskiego szlaku rowerowego, którego trasa prowadzi w przeciwnym kierunku. Jadąc około jednego kilometra asfaltową drogą biegnącą przez las dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania na którym skręcamy w lewo, aby po przejechaniu kilkudziesięciu metrów skręcić w prawo i wjechać na drogę z betonowych płyt. Jadąc łukiem w stronę Zakładów Azotowych możemy podziwiać panoramę jednej z największych w Polsce fabryk nawozów azotowych.Skręcamy w prawo w kierunku pobliskiego lasu. Przez las jedziemy około dwóch kilometrów gruntową drogą ,a przed jej zakończeniem na rozwidleniu dróg ponownie żegnamy trasę niebieskiego szlaku rowerowego, która prowadzi w lewo , a my jedziemy prosto aż do wyjazdu z lasu. Po wyjechaniu z lasu szlak prowadzi nas drogą gruntową przez pola i łąki w kierunku wschodnim . Po prawej stronie mijamy budynki rozdzielni gazu ziemnego i dojeżdżamy do trasy Żyrzyn - Puławy. Przekraczając ją zachowujemy szczególną ostrożność i skręcamy w lewo w kierunku Żyrzyna aby po przejechaniu około 100 m skręcić w prawo, w drogę gruntową prowadzącą pomiędzy polami. Około czterysta metrów za zabudowaniami wsi Wronów skręcamy w lewo i dalej jedziemy wśród łąk i pól uprawnych . Po przejechaniu kolejnego kilometra dojeżdżamy do wsi Sielce i skręcamy w prawo w drogę asfaltową , która prowadzi nas przez całą wieś. Na końcu wsi opuszczamy drogę asfaltową, aby po przejechaniu jednego kilometra drogą polną dojechać do byłego majątku ziemskiego w Pulkach. Po przejechaniu przez teren gospodarstwa dojeżdżamy do drogi asfaltowej i skręcamy w prawo w kierunku Końskowoli. Od tej pory aż do końca szlak prowadzi wyłącznie drogami asfaltowymi biegnącymi w bliskim sąsiedztwie rzeki Kurówka Po przejechaniu mostu na Kurówce, we wsi Opoka mijamy gospodarstwo szkółkarskie i skręcamy w prawo aby od strony wschodniej wjechać ul. Kurowską do Końskowoli.. Dojeżdżając do rynku skręcamy w prawo -pozostawiając po lewej stronie XVI wieczny kościół - i po ponownym przejechaniu mostu na Kurówce skręcamy w lewo do wsi Młynki. Przez wieś Młynki jedziemy około 2.5 km i na jej końcu skręcamy w stronę Puław. Po pokonaniu czterokilometrowego odcinka mało uczęszczanej asfaltowej drogi prowadzącej przez las doliną Kurówki dojeżdżamy do drogi Puławy - Żyrzyn. Po jej przekroczeniu jedziemy w stronę Zakładów Azotowych i dojeżdżamy do pierwszego skrzyżowania w którym zamykamy pętlę wycieczki. Możemy teraz jedną z dostępnych ścieżek rowerowych wrócić do Puław.

   Galeria - imprezy sportowe


   Galeria - turystyka i rekreacja


   Galeria - pozostałe

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.