Czerwony szlak rowerowy

Puławy - Końskowola - Skowieszyn - Zbędowice - Parchatka Włostowice - Puławy

Charakterystyka ogólna:

stopień trudności szlaku - wysoki

długość szlaku - ok. 29 km

ilość wzniesień - duża

nawierzchnia utwardzona - ok. 50 % długości

Czerwony szlak rowerowy charakteryzuje się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Prowadząc przez obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego przebiega przez najsilniej urzeżbiony teren lessowy w Europie. W swej drugiej części wiedzie przez najbardziej malowniczy odcinek Małopolskiego Przełomu Wisły Trasa szlaku prowadzi w dużej mierze drogami gruntowymi i lessowymi, a nawet leśnymi ścieżkami ,obfitując licznymi podjazdami i zjazdami. Pokonanie całości szlaku wymaga większego wysiłku , umiejętności i dobrze przygotowanego roweru.


Początek i koniec trasy:

Wyjazd na szlak prowadzi z centrum miasta ul Partyzantów w kierunku Żyrzyna. Po przejechaniu wiaduktu kolejowego trasy Lublin-Warszawa przy ul Grzegorzewskiej rozpoczyna się początek czerwonego szlaku rowerowego.Szlak kończy się u zbiegu ulic: Skowieszyńskiej i Kaznowskiego , skąd dalej ul. Gościńczyk możemy dojechać do centrum miasta.

Ciekawe miejsca :

Końskowola

  • Kościół parafialny pochodzący z 1624 r
  • Szpitalny kościół ś.w. Anny z 1613 r
  • Ratusz z 1775r - obecnie remiza strażacka
  • Zespól folwarczny z XIX w
  • Słynne plantacje róż i krzewów ozdobnych
Skowieszyn

Wieś położona na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego strefy ochronnej. Posiada duże walory krajobrazowe i urozmaiconą rzeżbę terenu oraz malownicze wąwozy lessowe o stromych ścianach.

Kolonia Zbędowice - Zbędowice- Parchatka

  • Cmentarz i pomnik upamiętniający barbarzyński mord dokonany na mieszkańcach Kolonii Zbędowice podczas okupacji hitlerowskiej.
  • Pomnik poległych w 1945r żołnierzy AK i W i N w Lesie Stockim
  • Obszar Kazimierskiego Parku Krajobrazowego o wyjątkowych walorach krajobrazowych i rzeżbie terenu. Największego w Europie zagęszczenia wąwozów lessowych oraz malowniczego przełomu Wisły.
Włostowice
  • Barokowy kościół ś . w .Józefa wzniesiony w 1725 - 28
  • Cmentarz będący jedną z najstarszych polskich nekropolii z kwaterami rzymsko - katolickimi, prawosławnymi i ewangelicko - augsburskimi.

Przebieg szlaku

Z centrum Puław wyjeżdżamy ulicą Partyzantów w kierunku Żyrzyna. Po przejechaniu pod wiaduktem trasy kolejowej Lublin - Warszawa, skręcamy w pierwszą uliczkę w prawo. Przejeżdżamy wzdłuż ogrodzenia obok Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i wjeżdżamy w las . Leśnymi drogami jedziemy około trzech kilometrów , zgodnie z oznaczeniem szlaku. Las opuszczamy na rogatkach Rud - /przedmieścia Końskowoli / - przez które jedziemy asfaltową droga, przez około 1.5 km.. Po dojechaniu do trasy Puławy - Lublin skręcamy w kierunku Lublina , zachowując szczególną ostrożność. Po przejechaniu kilkuset metrów wjeżdżamy do centrum Końskowoli. W Końskowoli na skrzyżowaniu - przed XVI wiecznym kościołem parafialnym - skręcamy w prawo. Jadąc asfaltową drogą w kierunku Skowieszyna przjeżdżamy trasę kolejową Lublin - Warszawa. Przez Skowieszyn jedziemy drogą asfaltową aż do miejsca , gdzie po lewej stronie drogi stoi kościół. Przed kościołem droga asfaltowa skręca w prawo, a my kierujemy się prosto i wjeżdżamy w drogę polną prowadzącą pod górę. Droga dość stromym wąwozem - o wysokich pionowych ścianach - prowadzi nas na wysoczyznę. Po wjechaniu lub wejściu na wierzchowinę skręcamy w prawo i dalej jedziemy polną drogą w kierunku południowo - wschodnim. Przez cały czas towarzyszy nam mocno urozmaicony krajobraz Płaskowyżu Nałęczowskiego. Na całym czterokilometrowym odcinku możemy podziwiać liczne wąwozy i jary. Po dojechaniu do wsi Pożóg Kolonia za jej pierwszymi domostwami skręcamy w prawo, wjeżdżając w kolejny wąwóz prowadzący w dół w stronę wsi Zażuk. Za jeziorkiem po prawej stronie drogi skręcamy w prawo i ... wjeżdżamy kolejnym wąwozem w górę. Dalej kierując się lekko w prawo - wzdłuż granicy lasu - jedziemy cały czas polną drogą w kierunku północno - zachodnim. Po przejechaniu około 1.5 kilometra na rozstaju dróg, niedaleko miejscowości Las Stocki mijamy pomnik poświęcony poległym w maju 1945 roku żołnierzom AK i W i N . Przed pomnikiem skręcamy w prawo i po przejechaniu około jednego kilometra dojeżdżamy do wsi Kolonia Zbędowice, gdzie po prawej stronie gościńca stoi pomnik "Krwawej Środy - 1942r". Przed pomnikiem skręcamy w lewo i jedziemy dalej szerokim gościńcem w stronę wsi Zbędowice. Przed dojechaniem do pierwszych zabudowań skręcamy w prawo i asfaltową szosą prowadzącą przepięknym wąwozem zjeżdzamy w stronę Parchatki. W Parchatce dojeżdżamy do trasy Kazimierz Dolny - Puławy i jedziemy w stronę Puław. Jadąc przez Parchatkę napotykamy na uprawy chmielu. Kilkadziesiąt metrów za tablicą oznaczającą wjazd do Puław skręcamy w prawo , w żużlową ulicę Sybiraków , która doprowadza nas do Górek Parchackich. Za zabudowaniami , przejeżdżamy na lewą stronę rowu melioracyjnego aby kilkadziesiąt metrów dalej skręcić w lewo. Od tej pory aż do końca wycieczki, oznakowaniu szlaku rowerowego towarzyszyć będzie oznakowanie pieszego czarnego szlaku. Do pokonania pozostaje nam wyjątkowo malowniczy i trudny odcinek trasy. Jadąc głębokim wąwozem o stromych ścianach osoby o słabszym przygotowaniu kondycyjnym i technicznym będą musiały pokonać ten odcinek piechota. Wąską ścieżka wjeżdżamy a raczej wchodzimy na okazałą wierzchowinę, którą jedziemy kilkaset metrów. Po drodze mijamy dwa przesmyki między wąwozami a także kapliczkę wzniesiona dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II. Wierzchowinę opuszczamy zjeżdżając lessowym wąwozem. Na dole skręcamy w prawo, a następnie po przejechaniu około 200 metrów - w lewo aby kolejnym wąwozem wjechać na przeciwległe wzniesienie. Będąc na górze wjeżdżamy do lasu i mamy do pokonania blisko 800 metrowy odcinek biegnący pod górę. Pod koniec tego odcinka napotkamy miejsce , w którym będziemy zmuszeni zejść z roweru i przeprowadzić go kilka metrów pod górę. Pokonując ten odcinek trasy zalecamy posługiwanie się oznakowaniem - na drzewach - czarnego szlaku pieszego, który prowadzi tą sama drogą. Wspomniany odcinek kończymy opuszczając las drogą gruntową prowadzącą przez łąki i pola. Po drodze mijamy ujęcia wody pitnej dla Puław. Początkowo drogą polną a następnie ulicą Ceglaną pomiędzy pojawiającymi się coraz częściej zabudowaniami dojeżdżamy do Puław. Szlak kończy się u zbiegu ulic: Skowieszyńskiej i Kaznowskiego, a my jadąc dalej prosto ul. Gościńczyk wjeżdżamy do centrum miasta.

   Galeria - imprezy sportowe


   Galeria - turystyka i rekreacja


   Galeria - pozostałe

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.