Niebieski szlak rowerowy

Puławy - Gołąb - Piskory - Bałtów - Puławy


Charakterystyka ogólna :

stopień trudności - niski

długość szlaku - ok. 30 km

ilość wzniesień - niewielka

nawierzchnia utwardzona - ok. 50% długości

Niebieski szlak rowerowy prowadzi przez wiele przepięknych i atrakcyjnych miejsc. Największą atrakcją szlaku jest rezerwat przyrodniczy ,,Piskory" , który jest ostoją wielu gatunków ptactwa wodnego i zwierząt. Swoistą ciekawostką jest funkcjonowanie Zakładów Azotowych S.A Puławy w bezpośrednim sąsiedztwie czystych ekologicznie obszarów. Szlak charakteryzuje się niskim stopniem trudności i niewielką ilością wzniesień. Około połowy jego długości wiedzie drogami asfaltowymi a reszta drogami polnymi i leśnymi.


Początek i koniec szlaku :

Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach, ul. Hauke-Bosaka 1 (na terenie
obiektu istnieje możliwość urządzenia ogniska).

Ciekawe miejsca:

Gołąb - Kościół oraz Domek Loretański

 • Kościół zbudowany w latach 1628 - 1636 przez ks. Szymona Grzybowskiego. Stanowi rzadki przykład zespołu zabytkowego w stylu manierystycznym.
 • Domek Loterański - jeden z trzech tego typu obiektów w Europie, wzorowany na kaplicy Loreto we Włoszech. Wzniesiony przez Jerzego Osolińskiego.

Jezioro Nury

 • 4 ha powierzchni
 • roślinność: szałwia pływająca, kokornak powojnikowaty, siedmiopalecznik błotny
 • zwierzęta: zaskroniec, remiz

Rezerwat Przyrody "Piskory"

 • 126 ha powierzchni
 • roślinność : dęby szypułkowe, brzoza brodawkowata
 • ptactwo wodne : bąk, bielik, orlik krzykliwy, zielonka, rybitwa białoskrzydła, żurawie, gęsi gęgawe, puchacze, perkozy zauszniki, czaple siwe.

Łąki Bonowskie

 • istniejąca niegdyś wieś Bonów
 • pomnik pomordowanych mieszkańców Bałtowa

Możliwość wypoczynku i zorganizowania ogniska:

 • Stanica Koła Łowieckiego , Azotrop" w Bałtowie , w której za zgodą prezesa koła - można zorganizować ognisko
 • Na zakończenie rajdu przewidziane jest ognisko integracyjne połączone z pieczeniem kiełbasek na koszt uczestników.

Przebieg szlaku

Niebieski szlak rowerowy rozpoczyna swój początek przy bramie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - gdzie umieszczona jest duża plansza z przebiegiem szlaku - w Puławach przy ul. Hauke - Bossaka. Ulicą Hauke Bossaka, Bema, Kusucińskiego i Prusa dojeżdżamy do ścieżki rowerowej prowadzącej do Zakładów Azotowych S . A Puławy. Po przejechaniu około 2 km i przecięciu ul. Długiej ,drogą gruntową dojeżdżamy do mostku na rzece Kurówce. Za mostkiem skręcamy w prawo, jadąc wąską ścieżką w stronę lasu i wiaduktu kolejowego. Po przejechaniu pod tunelem - uwaga stromy podjazd - na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Kwiatkowskiego prowadzącą do ,,Prefabetu''. Przejeżdzamy przez most - nad kanałami doprowadzającymi wodę do Zakładów Azotowych - i na przyzakładowym parkingu skręcamy w lewo. Przeprowadzamy rower pod nisko zawieszonymi rurami ciepłowniczymi, i jedziemy dalej wzdłuż ogrodzenia ZA ,,Puławy,,S.A Po przejechaniu około pół kilometra dojeżdżamy do strzeżonego przejazdu kolejowego. 20 m za przejazdem skręcamy w prawo i kontynuujemy jazdę drogą gruntową, a następnie polną i leśną. Po przejechaniu około 2 km dojeżdżamy do wąskiej drogi asfaltowej, która doprowadzi nas do stacji kolejowej Gołąb. Jest to 10 km trasy.Od stacji kolejowej Gołąb jedziemy drogą asfaltową , wzdłuż torów kolejowych. Po przejechaniu jednego kilometra mijamy po lewej stronie drogi tablicę informacyjną , edukacyjnych tras prowadzących do rezerwatu "Piskory". Przejeżdżamy przez tory kolejowe i jedziemy dalej drogą asfaltową w kierunku Niebrzegowa. Po przejechaniu około 2 kilometrów mijamy po lewej stronie tereny kopalni piasku. Za terenem kopalni odnajdziemy oznakowanie ścieżki dydaktycznej, która doprowadzi nas wzdłuż ogrodzenia do punktu widokowego na szczycie wydmy. Po powrocie do trasy kontynuujemy jazdę i około dwóch kilometrów dalej, na wysokości zabudowań skręcamy pod kątem ostrym w prawo - obok drogi z betonowych płyt . Jedziemy skrajem lasu mijając po prawej stronie kompleks Łąk Bonowskich.Po przejechaniu około 1200 m docieramy do cieku wodnego o nazwie Rabik. Jedziemy wzdłuż koryta Rabika . Za mostkiem skręcamy w lewo, na drugą stronę Rabika . Przed kanałem łączącym jezioro Piskory z Rabikiem skręcamy w prawo, dojeżdżając do ustawionych tablic informacyjnych nad jeziorem Piskory. Na terenie rezerwatu "Piskory" szlak prowadzi w prawo w kierunku południowo-wschodnim. Jadąc grzbietem grobli czołowej w połowie jej długości mijamy po lewej stronie drewnianą platformę widokową z, której możemy zaobserwować życie ptactwa zamieszkującego rezerwat oraz podziwiać przepiękny krajobraz jeziora Piskory. Wracając na drogę jedziemy dalej szczytem grobli . Pozostawiając po lewej stronie jezioro Piskory jedziemy lasem pokonując kilka niewielkich wydmowych wzniesień. Po minięciu ,,Ptasiego Budzika" i Rabika II jedziemy kilkaset metrów piaszczystą drogą . Po przejechaniu kolejnych kilkuset metrów opuszczamy las i przez około 1.5 km jedziemy drogą polną w stronę wsi Bałtów, mijając po prawej stronie kompleks Ląk Bałtowskich. Przy wjeżdzie do wsi -23 km trasy - mijamy po lewej stronie asfaltowej drogi małą kapliczkę pochodzącą z XIX wieku i na rogatkach skręcamy w prawo, jadąc w kierunku południowo-wschodnim. Po przejechaniu około 600m , po lewej stronie mijamy pomnik poświęcony pamięci ofiar pomordowanych 12 i 13 lipca 1943 r podczas pacyfikacji wsi. Dalej szlak prowadzi polną drogą w stronę lasu. Po przejechaniu około 2 kilometrów od wsi Bałtów po lewej stronie drogi mijamy przydrożny krzyż oraz kamień poświęcony żołnierzom AK i dojeżdżamy do stanicy Koła Łowieckiego "AZOTROP" ,w której - za zgodą prezesa koła - można zorganizować ognisko. Bezpośrednio za stanicą skręcamy w lewo ,w drogę leśną prowadzącą w stronę Zakładów Azotowych. Po przejechaniu około 2 kilometrów przed wyjazdem z lasu trasa szlaku którym jedziemy , łączy się z prowadzącym w przeciwnym kierunku żółtym szlakiem rowerowym. Po wyjechaniu z lasu dojeżdżamy na przedpole ZA Puławy , widząc okazałe budowle i instalacje tej fabryki. Kierując się oznaczeniem szlaku rowerowego omijamy Zakłady Azotowe i drogą z płyt dojeżdżamy do drogi asfaltowej - prowadzącej do ZA. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności skręcamy w lewo i wjeżdżamy na drogę asfaltową. . Po przejechaniu około 100 m , na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po przejechaniu około 600m dojeżdżamy do skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy 800 m dalej do następnego skrzyżowania. Na skrzyżowaniu tym skręcamy w prawo w ul. Długą. Po przejechaniu wiaduktu nad trasą kolejową Lublin - Warszawa dojeżdżamy do miejsca, gdzie szosę , którą jedziemy przecina ścieżka rowerowa prowadząca do Zakładów Azotowych . Powinniśmy skręcić na w nią w lewo i po przejechaniu dwóch kilometrów przez las dojechać do miasta - punktu , w którym rozpoczynaliśmy naszą wyprawę.

   Galeria - imprezy sportowe


   Galeria - turystyka i rekreacja


   Galeria - pozostałe

Copyright © 2010 Mosir Puławy. Wykonanie: Kamil Bugno, Krzysztof Lenart, ITPM24 | Redakcja: Katarzyna Suszek.