Strona główna

Oświadczenie MOSiR

Oświadczenie Dyrektora MOSiR w sprawie udostępnienia Stadionu Miejskiego, przy ul. Hauke-Bosaka 1 dla klubu sportowego Radomiak Radom

 

 

 

 

Wypowiadając się w kwestii zawarcia umowy, na mocy której klubowi sportowemu Radomiak Radom udostępniony ma zostać obiekt stadionu wraz z zapleczem, pragnę zakomunikować, iż w tej kwestii zawarta została dopiero umowa przedwstępna, na mocy której Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach zobowiązał się do zawarcia w przyszłości umowy docelowej, która szczegółowo określi warunki udostępnienia obiektu (jeśli dojdzie ona do skutku).

Udostępnienie tego obiektu drużynie rozgrywającej mecze w I lidze i walczącej o miejsce w Ekstraklasie jest dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach nobilitujące, wskazuje też na dużą otwartość naszej jednostki na potrzeby potencjalnych  kontrahentów, a także pozwala z optymizmem spojrzeć w przyszłość – jeżeli chodzi o współpracę z coraz liczniejszą rzeszą klubów, pragnących korzystać z bazy sportowej Miasta Puławy. Oczywiście organizacja spotkań z udziałem wskazanego powyżej kontrahenta stanowi dla MOSIR spore wyzwanie – tym bardziej, iż udostępnienie obiektów sportowych dla celów rozgrywania meczów przez klub sportowy z Radomia nie może odbyć się kosztem rodzimych klubów sportowych – w tym przede wszystkim Klubu Sportowego Wisła Puławy. MOSIR ze swojej strony dołoży najwyższej staranności w działaniach mających na celu umożliwienie wspólnego wykorzystania obiektów sportowych przez dwie drużyny piłki nożnej, uczestniczące w różnych klasach rozgrywkowych – w szczególności podejmie działania mające na celu takie ukształtowanie rozgrywek ligowych tak, aby nie doszło do nałożenia się terminów spotkań obu drużyn.

Jednocześnie wskazać należy, iż już samo zainteresowanie bazą sportową, jaką dysponuje Miasto Puławy przez klub sportowy uczestniczący w rozgrywkach I ligi piłki nożnej świadczy o ponadprzeciętnych walorach miejskich obiektów sportowych oraz wysokim poziomie świadczonych na tych obiektach usług.

Dlatego samo zainteresowanie piłkarskiego klubu Radomiak Radom infrastrukturą sportową Miasta Puławy oraz wolą zawarcia umowy na ich wykorzystanie, należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Klub Sportowy „Wisła” Puławy jest od dawna wpisany w historię sportową naszego miasta. Wychował on wielu znakomitych zawodników, którzy poprzez swoje zwycięstwa promowali Puławy na stadionach i arenach całego świata. Musimy wspólnie dbać o jego dorobek i wspomagać w osiąganiu kolejnych sukcesów.

Użyczenie Stadionu Miejskiego nie może odbywać się kosztem KS „Wisła” Puławy  - tak też nie będzie. Terminarz spotkań nie będzie kolidował z terminarzem naszego klubu. Cieszy nas przy tym poparcie kibiców puławskiej „Wisły”.

Nasz obiekt, oprócz oczywistych korzyści ekonomicznych dla miasta, przyniesie także korzyści promocyjne. Jest to obecnie największy reprezentacyjny obiekt Puław. Stadion Miejski jest obiektem przeznaczonym społeczeństwu i powinien jemu służyć, co do tej pory nie było w pełni wykorzystane. Kolejna atrakcja piłkarska w naszym mieście przyniesie także satysfakcję kibicom, którzy chętnie obejrzą w Puławach rozgrywki I ligowe.

 

Arkadiusz Urbaniak

Dyrektor MOSiR